Kalem Suresi Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Kalem Suresi Okunuşu ve Anlamı

Kalem suresi, ismini, birinci ayette geçen "kalem" kelimesinden alan Kalem suresi, Kur'an'ı Kerim'in 68. Suresidir. 565. Sayfada yer alır ve Mülk suresinden sonra gelir. Alak suresinde verilen kısa ve öz bilgiler bu surede detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Yani; Kalem suresi vahyen Alak suresinin devamıdır aynı zamanda. Eğer bu sureyi tam anlamıyla bilip anlamak istiyorsanız, tüm dikkatinizi verip önce Alak suresini öğrenmelisiniz. Zira unutulmamalı ki, Kalem suresi inmeye başladığında peygamber efendimizin (S. A. V) elinde sadece Alak suresi vardı. Yani buradan anlaşıldığı üzere Kalem suresi iniş sırasına göre Kur'an'ı Kerim'in ikinci suresidir. Bazı tefsir ve hadis kitaplarında, ayetlerin içeriğine bağlı olarak Kalem suresinin belli aralıklarla Mekke'de inmiş olabileceği geçmektedir. Peygamberimize (S. A. V) efendimize vahiy yolu ile verilen eğitim bu sureyle devam etmiştir.

Kalem suresinin Arapça okunuşu

BismillahirRahmanirRahim

68/1) Nun vel kalemi ve mâ yesturûn (Yesturûne)

68/2) Mã ente bini'meti rabbike bi mecnûn (Mecnûnin)

68/3) ve inne leke le ecran ğayra memnûn (Memnûnin)

68/4) ve inneke le'alâ hulükin 'azîm (Azîmin)

68/5) Fe se tübsiru ve yübsirûn (Yübsirûne)

68/6) Bi eyyikümül meftun (Meftunu)

68/7) İnne rabbeke hüve e'lemü bi men dalle 'an sebîlihi ve hüve e'lemü bil mühtedîn (Muhtedîne)

68/8) Fe lâ tüt' il mükezzibîn (Mukezzibîne)

68/9) Veddû lev tüdhinü fe yüdhinûn (Yüdhinûne)

68/10) ve lâ tüti' külle hallâffin mehîn (Mehînin)

68/11) Hemmâzin meşşãin bi nemîm (Nemîmin)

68/12) Mennâil lil hayri mü'tedin esîm (Esîmin)

68/13) Utüllim be'de zâlike zenim (Zenimin)

68/14) En kâne za mâlin ve benîn (Benîn)

68/15) İzâ tütlâ 'aleyhi âyâtünâ kâle esâtîrul evvelîn (Evvelîine)

68/16) Se nesimühû 'alâl hutûm (Hutûmi)

68/17) İnna belevnâhüm ke mâ belevnâ eshâbel cenneti, iz eksemû le yesrimünnehâ müsbihîn (Müsbihîne)

68/18) ve lâ yestesnûn (Yestesnûne)

68/19) Fe tâfe 'aleyhâ tãîfün min rabike ve hüm nãîmûn (Nâîmûne)

68/20) Fe esbehat kes sarîm (Sarîmi)

68/21) Fe tenâdev müsbihîn (Müsbihîne)

68/22) Eniğ' dû alâ harsiküm in küntüm sârimîn (Sarimîne)

68/23) Fentalekû ve hüm yetehâfetûn (Yetehâfetûne)

68/24) En lâ yedhulennehel yevme 'aleyküm miskîn (Miskînun)

68/25) ve ğadev 'alâ hardin kâdirîn (Kâdirîne)

68/26) Fe lemmâ raevhâ kâlû innâ le dâllûn (Dâllûne)

68/27) Bel nahnü mehrûmûn (Mehrûmune)

68/28) Kâle evsatuhüm e lem ekul leküm lev lâ tüsebbihûn tüsebbihûne)

68/29) Kâlû subhâne rabbîna înnâ kunnâ zâlimîn (Zâlimîne)

68/30) Fe akbele ba' duhum alâ ba' dın yetelâvemûn (Yetelâvemûne)

68/31) Kâlû yâ veylenã innâ künnâ tâğîn (Tâğîne)

68/32) Asâ rabbünã en yübdilenâ hayrânm minhã innã ilâ rabbinâ râğibû (Râğibûne)

68/33) Kezâlikel azâb (Azâbü) ve le'azâbül âhirati ekber (Ekberu), lev kânû ya'lemûn (Ya'lemûne)

68/34) İnne lil müttekîne 'inde rabbihim cennâtin naîm (Naîmi)

68/35) E fe nec'alül müslimîne kel mücrimîn (Mücrimîne)

68/36) Mâ lekum keyfe tahkumûn (Tahkumûne)

68/37) Em leküm kitâbün fîhi tedrusûn (Tedrusûne)

68/38) İnneke leküm fîhi lemâ tehayyerûn (Tehayyerûne)

68/39) Em leküm eymânün 'aleynâ bâliğatün ilâ yevmil kıyâmeti innelekum le mâ tehkümûn (Tehkümûne)

68/40) Sel hüm eyyühüm bi zâlike zeîm (Zeîmun)

68/41) Em lehüm şürakãu, felye' tû bi şürakãîhim in kânû sâdikîn (Sâdikîne)

68/42) Yevma yükşefü 'an sâkin ve yüd'avne ilâ sücûdi.

Fe lâ yestetîûn (Yestetîûne)

68/43) Hâşi'aten ebsâruhüm terhekuhüm zilletûn ve kad kânû yüd'avne illâs sücûdi ve hüm sâlimûn (Sâlimûne)

68/44) Fe zerni ve men yükezzibü bi hâzâl hadîs (Hadîsi), se nestedricühüm min haysü lâ ye'lemún (Ye' lemûne)

68/45) ve ümlî lehüm, inne keydî metîn (Metînun)

68/46) Em tes' elühüm ecran fe hüm min meğramin müskalûn (Müskalûne)

68/47) Em 'indehümül ğaybü fe hüm yektübûn (Yektübûne)

68/48) Fesbir li hukmi rabbike ve lâ tekün ke ssâhibl hût (Hûtî) iz nâdâ ve hüve mekzûm (Mekzûmun)

68/49) Levlã en tedârakehû ni'metün min rabbihî le nübize bil arãi ve hüve mezmûm (Mezmûmun)

68/50) Fectebâhû rabbühmi fe cealahu mines sâlihîn (Sâlihîne)

68/51) ve in yekâdullezîne keferû le yüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semi'û zzikra ve yekûlûne innehû le mecnûn (Mecnûnun)

68/52) ve mâ hüve illâ zikrun lil alemîn (Alemîne)

Önemli Not: Arap alfabesinde bulunan bazı harfler Türk alfabesinde bulunmadığından yakın bir okuyuştur. Arapça okunuş yerine geçmez Türkçe yazılımı.

Kalem suresinde anlatılmak istenen

Muhammed a. S. 'ın aklı selim bir insan olduğu, müşriklerin söylediği gibi bir mecnun veya cinlenmiş olmadığını anlatır. Kimin cinli, fitneci, mecnun veya mecnun olup olmadığını yalnız Allah'ın bildiğini belirtiyor. Çok yemin edip insanları çekiştiren, koğuculuk yapan, insanları hayırlı ve güzel işlerden alıkoyanlardan, zorba kişilerden, malına, gücüne ve soyuna güvenip ayetleri duyduklarında yalanlayan insanlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Dünyada iken pişman olmanın yararlı olup, ölüm çatıp geldiğinde duyulacak pişmanlığın işe yaramayacağını ve Allah'ın affedici olduğu anlatır. Müşriklerin gösterdiği eziyetlere karşı peygamber (S. A. V)'e sabretmesi emrediliyor. Davetini tebliğ ederken sıkılmaktan ve bunalmaktan onu sakındırmaktadır. Eziyetlere karşı korunacağı ve Kur'an'ı Kerim'in tüm alemler için apaçık bir ibret ve öğüt olduğunu belirtir. Kalem suresi, müşriklerin batıl söylentilerini reddetmekte ve Yüce Allah'ın büyüklüğüne işaret etmektedir. Ayrıca peygamber efendimizin nasıl büyük ahlaka sahip olduğunu nitelendirmektedir.

Kalem suresinin faziletleri

Kötülüklerden ve kötü kişilerden korunmak maksadıyla okunur. Vücutta oluşan yaraların şifası için Kalem suresinin 16., 19 ve 20. Sureleri bol bol zikredilebilir. Zihin açıklığı için ise ilk 5 ayet okunmalıdır. Her türlü dilek ve arzuların kabulu için en az 10 defa okunmalıdır. Durumu ciddi hastalarda, 40 veya 100 defa suya okunup içirilir ya da vücuduna sürülürse Allah'ın izniyle şifa bulması umulur. Alimler özelikle nazar için 51 ve 52. Ayetlerin okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kalem Suresi Nazar Ayeti Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Nazar Ayeti Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi 16-20 . Ayetler Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi 16-20 . Ayetler Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi 4 Ayet Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi 4 Ayet Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Türkçe Okunuşu ne Anlamı

Kalem Suresi Türkçe Okunuşu ne Anlamı