Kalem Suresi Arapça Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Kalem Suresi Arapça Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Arapça, bu sure Mekke'de nazil oldu (İndi). Elli iki ayetten oluşmaktadır. İlk kelimesinde geçen kalem kelimesinden dolayı sureye Suret-ul kalem denilmiştir. Surede peygamber efendimizin yüksek ahlakı ve akli mükemmelliğinden bahsedilmektedir. Ona inanmayanların onu yalanlayan insanların ahlaksızlıkları, kötü vasıfları, başlarına gelenler, inkarcı ve inatçı tutumları karşısında peygamber efendimizin nasıl bir tavır takındığı ve sabrı konuda belirmiştir.

Kalem Suresi Arapça

Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yesterun (Yesterune). (1) Me ente mi ni'meti rabbike bi mecnun (Mecnunin). (2) ve inne leke le ecren gayre memnun (Memnunin). (3) ve inneke le ala hulukın azım (Azımin). (4) Fe se tıbsuru ve yubsırun (Yubsırune). (5) Bi eyyikumul meftun (Meftunu). (6) İnne rabbeke huve a'lemu bi men dalle an sebılihi ve hüve a'lemu bil muhtedin (Muhtedıne). (7) Fe la tutııl mukezzibin (Mukezzibıne). (8) Veddu lev tudhinu fe yudhinun (Yudhinune). (9) ve la tutı'kulle hallafin mehin (Mehınin). (10) Hemmazin meşşain bi nemim (Nemimin). (11) Mennaın lil hayri mu'tedin esim (Esımin). (12) Utullin ba'de zalike zenim (Zenımin). (13) En kane za malin ve benın (Benıne). (14) İza tutla aleyhi ayatuna kale esatırul evvelın (Evvelıne). (15) se nesimuhu alel hurtum (Hurtimu). (16) İnna belevnahum ke ma belevna ashabel cenneh (Cenneti), iz aksemule yasri munneha musbihin (Musbihıne). (17) ve la yestesnun (Yestesnune). (18) Fe tafe aleyha taifun min rabbike ve hum naimun (Naimune). (19) Fe ashabat kes sarım (Sarımi). (20)

Fe tenadev musbihın (Musbihhine). (21) Enıgdu ala harsikum in kuntum sarımın (Sarımıne). (22) Fentaleku ve hum yetehafetun (Yetehafetune). (23) En la yedhulennehel yevöe aleykum miskın (Miskınun). (24) ve gadev ala hardin kadirin (Kadirıne). (25) Fe lemma reevha kalu inna le dallun (Dallune). (26) Bel nahnu mahrumun (Mahrumune). (27) Kale evsatuhum e lem ekul lekum levla tusebbihun (Tusebbihune). (28) Kalu subhane rabbina inna kunna zalimin (Zalimıne). (29) Fe akbele ba'duhum ala ba'dın yetelavemun (Yetelavemune). (30) Kalu ya veylena inna kunna tagın (Tagıne). (31) Asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina ragıbun (Ragıbune). (32) Kezalikel azab (Azabu) ve le azabul ahıreti ekber (Ekberu), lev kanu ya'lemun (Ya'lemune). (33) İnne lil muttekıne ınde rabbihim cennatin naim (Naımi). (34) Ma lekum, keyfe tahkumun (Tahkumune). (36) Em lekum kitabun fihi lema thayyerun (Tehayyerune). (38) Em lekum eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyameti inne lekum lema tahkumun (Tahkumune). (39) Sel hum eyduhum bi zalike zeim (Zeimun). (40) Em lehum şurekau, fel ye'tu bi şurekaihim in kanu sadikın (Sadikıne). (41)

Yevme yukşefu an sakın ve yud'avne iles sucudi fe la yestetıun (Yestetıune). (42) Haşiaten ebsaruhum terhekuhum zilleh (Zilletun) ve kad kanu yud'avne iles sucudi ve hum salimun (Salimune). (43) Fe zerni ve emen yukezzibu bi hazel hadis (Hadisi). (44) ve umlı lehum, inne keydı metın (Metınun). (45) Em tes'eluhum ecren fe hum min magremin muskalun (Muskalune). (46) Em inde humul gaybu fehum yektubun (Yektubune). (47) Fasbir li hukmi rabbike ve la tekun ke sahıbil hut (Huti), iz nada ve huve mekzum (Mekzumun). (48) Levla en tedarekehu ni'metun min rabbihi le nubize bil arai ve huve mezmum (Mezmumun). (49) Fectebahu rabbuhu fe cealehu mines salihin (Salihıne). (50) ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semıuz zikra ve yekulune innehu le mecnun (Mecnunun). (51) ve ma huve illa zikrun lil alemın (Alemıne). (52)

Kalem Suresi Arapça Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kalem Suresi Fazileti Nedir?

Kalem Suresi Fazileti Nedir?

Kalem Suresi Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kalem Suresi Türkçe Okunuşu ne Anlamı

Kalem Suresi Türkçe Okunuşu ne Anlamı

Kalem Suresi 16-20 . Ayetler Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi 16-20 . Ayetler Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Anlamı Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Anlamı Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi 4 Ayet Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi 4 Ayet Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Tefsiri Okunuşu ve Anlamı

Kalem Suresi Tefsiri Okunuşu ve Anlamı